Atlas.jpg

1 Vlot - met proEfLeren

1VLOt.png

In vakken als Stem-Wiskunde, Stem-Natuur en Fablab  

leer je wiskundige,  natuurwetenschappelijke en technologische methodes inzetten om o.a. problemen op te lossen.

In het eerste jaar gaan we samen met jou op zoek naar jouw talent. Daarom hebben we voor jou Proefleren.

 

We laten je proeven van verschillende mogelijkheden: het ontdekken van de geheimen van de natuur (wetenschappen), zorg voor anderen (zorg en  welzijn), verkopen en organiseren (Economie en organisatie) of je creatief talent ontwikkelen. 

De stap naar het secundair onderwijs betekent een grote stap. Niet alleen is de school groter, je hebt ook meer leraars én meer vakken.

Een aantal van die vakken zul je wel herkennen uit het basisonderwijs.  Alleen hebben wij ze in overeenkomst met de naam van onze school een andere naam gegeven.

 

 Ontdek ze hieronder. 

World

Engels

Monde

Frans

Wereld-Taal

Nederlands

Wereld-Tijd

Geschiedenis

Wereld-Ruimte

Aardrijkskunde

Wereld-Web

Computer

(Hint! Hint! Wijs met de muis of je vinger het gele vakje aan)

Andere vakken zijn: 

Wereld-Cultuur: 

Verdiepen in allerlei uitdrukkingen van cultuur en kunst.

Wereld-Samen: 

Leren omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken.

Wereld-ik: 

Leren opkomen voor eigen opvattingen en de eigen mening kunnen onderbouwen. 

Portfolio:

Begeleiding van huistaken en leren leren.

LBV:

Levensbeschouwelijke vakken: met een keuze tussen niet-confessionele zedenleer of één van de aangeboden cursussen godsdienst. Meer info:

Li-Terra:

Bevorderen van de leesvaardigheid