top of page

Onze lesmethode: EDI

Stapgewijs naar Zelfstandigheid

(Uit: Expliciete Directe Instructie 2.0 | ISBN 9789492525826)

EDI 
Explicite Directe Instructie

EDI is een beproefde aanpak om de effectiviteit van het lesgeven te verhogen zodat alle leerlingen betere leerprestaties en meer succeservaringen hebben. 

Het model bestaat uit acht vaste onderdelen, aangevuld met een viertal technieken. 

De acht onderdelen: 

1️⃣ Activeren van voorkennis

De leerlingen krijgen opdrachten waarvoor ze reeds over de nodige kennis beschikken. 

2️⃣ Lesdoel duidelijk maken

Het doel van de les wordt met de leerlingen besproken, op bord geschreven of samen gelezen. 

3️⃣ Instructie van het concept

De begrippen van het lesdoel worden uitgelegd. 

4️⃣ De benodigde vaardigheden die uitgevoerd moeten worden, worden aangeleerd. 

 

5️⃣ Begeleide inoefening

De leerlingen oefenen de leerstof in, terwijl gecontroleerd wordt of ze het begrijpen en correct uitvoeren.

 

6️⃣ Kleine lesafsluiting

De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien of ze de begrippen en vaardigheden beheersen. Hierdoor wordt vermeden dat ze zaken foutief aangeleerd hebben en wordt het zelfstandig inoefenen effectiever. 

 

7️⃣ Zelfstandige verwerking

De leerlingen oefenen zelfstandig de leerstof in.

 

8️⃣ Verlengde instructie

De leerkracht begeleid leerlingen die nog onvoldoende overweg kunnen met de leerstof.  

De aanvullende technieken zijn: 

  • Betrekken en activeren

  • Controleren van het begrip

  • Geven van feedback

  • Herhalen

Over Terra: Over ons
bottom of page