top of page

Kwaliteitsvol onderwijs

Onze visie op kwaliteitszorg

 

 

Terra wil zich laten kenmerken door een sterke traditie op kwaliteitszorg. Dit veronderstelt dat alle personeelsleden (leraars, administratieve ondersteuning, poets- en klusdienst, directie) en alle opleidingen het eigenaarschap opnemen om de kwaliteit van onderwijs te borgen.  

Kwaliteitszorg versterkt de fundamenten van het onderwijsbeleid.

aardewerk
Image by Pete Wright

Onze visie op kwaliteitscultuur

 

 

We zien kwaliteitszorg veeleer als kwaliteitscultuur: als een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen in onze school wordt aangemoedigd om de verantwoordelijkheid voor kwaliteit op te nemen. Het beleidsteam staat in voor de onderwijskwaliteit van elke richting zoals elk onderwijsteam of kernteam de kwaliteitsborging op de klasvloer ondersteunt.

De verschillende teams versterken elkaar met het oog op het permanent verbeteren en borgen van de kwaliteit van de ganse school volgens de principes van de pdca-cirkel.

PDCA-cirkel.001.jpeg
bottom of page