top of page

Onze basisprincipes

Partnerleren

De basisvorming wordt in het uurrooster ingepland als lestijd, met instructie-, verwerkings– en evaluatietijd. Leerkrachten werken voor een deel van deze uren ook in duo’s zodat individuele begeleiding van de leerlingen meer mogelijk wordt via co-teaching. Tijdens deze uren worden ook kansen geboden tot begeleid zelfstandig leren (gekoppeld aan het portfolio) en kunnen leerlingen hun leerproces en leertijd dus mee zelf bepalen. Uiteraard worden ze ook hierbij begeleid. Dit zorgt voor een groter welbevinden en voor een hoger leerniveau omdat het leren steeds op maat van de leerling is.

Leraar helpen een Student
imgly_2288484362899525687.jpg

Proefleren

We geven onze leerlingen de kans om in het eerste jaar te proeven van verschillende basisopties zodat ze in het tweede jaar al een doordachte eerste keuze kunnen maken.

Praktijkleren

Vooral voor de B-stroom en de BSO-richtingen, maar in mindere mate ook voor leerlingen in de A-stroom en ASO voorzien we voldoende ruime kansen om in de praktijk te leren; dit gebeurt via tijd in het labo of het atelier en via stages en praktijkopdrachten. We bouwen dit geleidelijk aan op; de lagere jaren krijgen eerder kleine en afgebakende praktijkopdrachten, later in hun schoolloopbaan gaan ze aan de slag met stages, complexe onderzoeksopdrachten of in praktijkprojecten. In ieder geval zorgen we ervoor dat het leren in elke richting dicht bij de realiteit van het werkveld komt. Ook de focus op SODA-attitudes (attitudes gericht op het beroepsleven) maakt hier deel van uit.

elektromonteur
Handen omhoog

Projectleren

Na een aantal weken in een lesrooster te werken, lassen we een projectweek in. In de projecten diepen we een aantal sleutelcompetenties verder uit via onderzoekend leren. In de projecten werken we eveneens aan onze schoolmissie: de wereld beter maken. Zo is er in ieder geval een project rond duurzaamheid en ecologie, eerlijke handel en een project gericht op humanitaire of ‘goede’ doelen. Op deze manier realiseren we heel wat sleutelcompetenties op een creatieve en doeltreffende manier die ook leuk en zinvol is voor alle betrokkenen.

Portfolioleren

Leerlingen werken in hun portfolio vooral aan de sleutelcompetenties i.v.m. leren, onderzoeken, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken en informatieverwerking. In het portfolio werken leerlingen zelfstandig of samen aan opdrachten van alle vakken. In het rooster wordt tijd voorzien om aan het portfolio te werken onder begeleiding van de leercoaches. Zo worden de zelfstandigheid en de leercompetenties stapsgewijs opgebouwd. Ook de remediëring en uitbreidingsmodules en het ’thuis-leren’ worden hierin opgenomen.

1-1024x683.jpg
Over Terra: Over ons
Image by Daoudi Aissa

PPGO-leren

Het PPGO (Pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs) biedt een waardenkader dat jongeren op weg zet naar actief burgerschap en respectvol samenleven. Hieraan besteden we extra aandacht in een uur lestijd (samen leren samenleven—burgerschap) naast enkele initiatieven die uurrooster overstijgend zijn. Zo zijn er elke maand waarden die in de kijker staan en waarrond we aan de slag gaan met de hele school, neemt de leerlingenraad verschillende initiatieven en geven ook de projecten extra kansen op PPGO-leren. Ook het PPGO-leren heeft een sterke focus op het verbeteren van de wereld.

bottom of page