Disclaimer en privacy informatie

 

1. Domein

 

Deze website is eigendom van GO! Terra. 

 

Contactgegevens:

 

    Telefoon: 03/771.03.56 

    E-mail: info@terratemse.be

 

Adres maatschappelijke zetel: 

 

    Theo De Deckerlaan 2, 9140 Temse

 

Ondernemingsnummer: 

 

    267.381.290

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk  akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

2. Voorwaarden

 

2.1 Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logoʼs, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GO! Terra.

 

2.2 Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. GO! Terra    levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GO! Terra de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GO! Terra kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de  informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GO! Terra geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

3. Privacybeleid

 

GO! Terra hecht belang aan uw privacy.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving

(Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

GO! Terra behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

GO! Terra verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben je gegevens als leerling nodig om je in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.

Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.

 

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou als betrokkene.

GO! Terra verwerkt en verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, ...);

• persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat,

nationaliteit, moedertaal);

• rijksregisternummer;

 • stamboeknummer;

 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners, namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen);

 • keuze van levensbeschouwing;

 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging

 • van betalingen, btw-nummers, betalingsmodaliteiten, ...);

 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten,

 • beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);

 • gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie);

 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);

 • problematische afwezigheden;

 • orde- en tuchtmaatregelen;

 • beeldmateriaal;

 

De onderwijsinstelling verwerkt ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

 

GO! Terra gaat bij de verwerking van persoonsgegevens altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren je gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet).

Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals bv. Smartschool, Wisa, enz. 

GO! Terra draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en geheimhoudingsverklaringen af. 

 

Wij respecteren uw privacy en zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen, kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

• overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie;

• Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

• algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een

beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies);

• werkgever van de leerling-stagiair.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GO! Terra gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te wissen of te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

GO! Terra kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de GO! Terra-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de GO! Terra-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

4. Het gebruik van “cookies”

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookiesʼ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

4.1 Cookies die op deze site worden gebruikt

 

Onze cookies helpen ons om:

- onze website te laten werken zoals u verwacht;

- uw instellingen tijdens en tussen bezoeken te onthouden de snelheid / veiligheid van de site te verbeteren

 • toe te staan dat u paginaʼs deelt met sociale netwerken zoals Facebook 

 • voortdurend onze website voor u te verbeteren

 • onze service efficiënter te maken 

 

Zo gebruikt onze website cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Deze geven cijferdata weer zoals bezoekersaantallen, het type technologie waarmee gesurft wordt, de tijd die besteed wordt op de site, welke paginaʼs bezocht worden. Deze data helpt bij het identificeren van technische problemen, het toegankelijker maken en bij het verbeteren van de werking van de site. Deze analyseprogrammaʼs vertellen ons ook of en hoe, op anonieme basis, mensen deze site bereikten (bijv. via een zoekmachine) en of ze er al eerder waren geweest.

 

We gebruiken geen cookies om:

 • persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen

 • gevoelige informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen

 • gegevens door te geven aan advertentienetwerken

 • persoonlijke identificeerbare gegevens door te geven aan derden

 

4.2 Ons toestemming geven om cookies te gebruiken

 

Bij het eerste bezoek aan onze website verschijnt er steeds onderaan een cookie-banner. Hiermee kunt u instellen of u cookies accepteert, niet accepteert en welke cookies u accepteert. 

Uiteraard kunt u cookies gewoonlijk uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen en zo te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd.

Dit zal echter – waarschijnlijk – de functionaliteit van onze website beperken, aangezien cookies een standaard onderdeel zijn van de meeste  moderne websites.

4.3 Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website- exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Google Translate Disclaimer

THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

The Terra website has been translated for your convenience using translation software powered by Google Translate. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of the <company name> website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from <source language> into any other language. Some content (such as images, videos, Flash, etc.) may not be accurately translated due to the limitations of the translation software.

 

The official text is the Dutch version of the website. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, refer to the Dutch version of the website which is the official version.