top of page

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is teamwork en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele schoolteam, het CLB, het ondersteuningsteam Plus2 en de pedagogische begeleidingsdienst. Het omvat verschillende domeinen waarop leerlingen nood kunnen hebben aan ondersteuning. 

Leerbegeleiding.001.jpeg

Begeleiding van jouw onderwijsloopbaan

Vanaf de eerste graad ontdekken leerlingen wat hun talenten en interesses zijn. Doorheen zijn of haar onderwijsloopbaan versterken en ondersteunen we leerlingen zodat ze zelfstandig keuzes kunnen maken.

Socio-emotionele begeleiding

Het gebeurt wel eens dat het leren op school bemoeilijkt wordt door gebeurtenissen of problematische relaties met anderen. Op zulke momenten bieden we ondersteuning om je weer op weg te helpen of gewoon een steun te zijn. 

Leerbegeleiding

Onze leerkrachten begeleiden jou in het leerproces. Maar soms ontdekken we dat je meer individuele steun kunt gebruiken. Bij voorbeeld omdat je beter een andere aanpak in de manier van leren kunt gebruiken. 

Gezondheidseducatie

Respect (voor zichzelf en anderen) is één van onze waarden. Daarom ook vinden we het belangrijk dat onze leerlingen over de nodige vaardigheden, attitudes en kennis beschikken om een gezonde levensstijl na te streven. 

bottom of page