top of page

Onze visie en waarden

De naam van onze school Terra is gebaseerd op onze ATLAS-visie. 

De term ATLAS verwijst naar: 

Image by Chris Lawton

De wereld die we in kaart brengen: 

Atlas : een boek dat een verzameling geografische kaarten bevat.

Image by Meta Zahren

De wereld die we begrijpen: 

Atlas : de bovenste halswervel waarop onze schedel rust.

Image by David Vives

De wereld die we beter maken: 

Atlas : de figuur uit de Griekse mythologie. Atlas droeg het hemelgewelf op zijn schouders en wordt in verband gebracht met Atlantis en het ontstaan van het Atlas-gebergte en de Atlantische oceaan.

We bereiden onze leerlingen voor op de wereld van vandaag en morgen. Ons doel is een betere wereld zien, begrijpen, kennen, onderzoeken, ontwerpen, maken, verzorgen, koesteren en delen… samen!.

 

Daarom zetten we sterk in op: 

•    Het engagement voor een betere wereld

•    Mentale gezondheid en zelfsturing

•    Sociale vaardigheden

•    Het zorgen voor onszelf en elkaar.

We vormen jongeren die: 

•    Zich goed voelen in hoofd en vel

•    Zich goed voelen tussen en met de ander, de groep, de wereld

•    Open, duidelijk, eerlijk en respectvol communiceren met anderen en de wereld

•    Hun weg vinden in het gebruik en de ontwikkeling van technologie

•    Leren op verschillende manieren met een zo hoog mogelijke efficiëntie en leerwinst

•    Hun leerproces en –resultaat ook zelf opvolgen, vormgeven en (bij)sturen

bottom of page