Onze Missie, visie en waarden

De naam van onze school Terra is gebaseerd op onze ATLAS-visie. 

De term ATLAS verwijst naar: 

Image by Chris Lawton

De wereld die we in kaart brengen: 

Atlas : een boek dat een verzameling geografische kaarten bevat.

Image by Meta Zahren

De wereld die we begrijpen: 

Atlas : de bovenste halswervel waarop onze schedel rust.

Image by David Vives

De wereld die we beter maken: 

Atlas : de figuur uit de Griekse mythologie. Atlas droeg het hemelgewelf op zijn schouders en wordt in verband gebracht met Atlantis en het ontstaan van het Atlas-gebergte en de Atlantische oceaan.