top of page

Participatie op school

Onze schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

Onze leerlingenraad

De leerlingenraad is een democratisch gekozen raad van leerlingen, die hoofdzakelijk ontspannende en culturele activiteiten organiseert. De raad vergadert onder begeleiding van één of meerdere leerkrachten. Twee leden van de raad maken ook deel uit van de schoolraad.

Wereldvrede
bottom of page