top of page

De modernisering van het secundair onderwijs

Sinds 2019-2020 is de modernisering van het secundair onderwijs gestart.

De bedoeling van de modernisering is o.a. jonge mensen laten openbloeien zodat ze een beter beeld krijgen van wat ze kunnen, wat hen interesseert, waar hun mogelijkheden liggen. 

Deze doelstelling begint reeds in de in de eerste graad. Hier ligt de focus op oriënteren. Leerlingen ontdekken hier hun interesses, talenten en mogelijkheden. Bij ons betekent dit dat leerlingen in het eerste jaar van de eerste graad kunnen proeven van een aanbod aan verschillende interessegebieden.  In het 2de jaar bieden we de leerlingen de kans om uit een aanbod van basisopties te kiezen. Dit vormt dan de basis voor hun studiekeuze in de tweede en derde graad.

 

Vanaf de tweede graad wordt er binnen de modernisering gesproken over "finaliteiten". Deze "finaliteiten geven aan wat leerlingen na het secundair onderwijs kunnen doen.   

  • doorstroomfinaliteit, voorheen ASO: richtingen die voorbereiden op verder studeren aan een hogeschool of universiteit

  • dubbele finaliteit, voorheen TSO: richtingen die voorbereiden op verder studeren aan een hogeschool én oriënteren naar de arbeidsmarkt

  • arbeidsmarktgerichte finaliteit, voorheen BSO: richtingen die oriënteren naar de arbeidsmarkt.

Terra biedt momenteel een keuze aan richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit en twee richtingen in de arbeidsgerichte finaliteit.

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar:  www.onderwijskiezer.be

De modernisering wordt stapsgewijs ingevoerd. Dit heeft een invloed op de benaming van onze studierichtingen. Zo verschilt de benaming van de studierichtingen in de derde graad van die van de tweede graad. Pas vanaf schooljaar '23- '24 zullen de studierichtingen van de tweede en derde graad een gelijk benaming hebben.

Structuur modernisering.png
bottom of page